Ikke refetterpårat i år

 

 

 

 

 

 

 

Formelt monsterbrudd i Glade Hjul MC.
Les mer >>


Etterpåreferater fra tidligere årsmøter: 2007   2008   2009   2010

Klubbmerker
Asle varsler om ny forsyning med tøymerker. Merkene er
de samme som tidligere.
Tøymerker med en diameter på 75mm. Minstebestilling er 10 stykk. Pris 150,- kroner
pluss 13,- kroner i porto. Sett kroner 163,- inn på klubbkontoen (3902.3.12263). Merk
overføringen med navn og adresse. Asle sender så merkene.
 


Førstesiden fra 2010 finner du HER