Årsmøtereferat 2010
Gladehjul MC har avholdt årsmøtet 2010 og klubben har fått ny leder.

Årsmøtet 2010 ble avholdt under Norgestreffet i Fredrikstad 18.juni 2010.
Totalt var 12 medlemmer av klubben tilstede.

Innkalling: Medlemmene ble innkalt til årsmøtet på sedvanlig vis.
Innkallingen ble godkjent og møtet ble ansett beslutningsdyktig.
Dagsorden ble satt. Tor Anton ble     NY: Ingar ble ny valgt til referent.                                                   klubbleder

Regnskap: Kasserer Olsen la frem regnskapet for inneværende år:
Dette ble godkjent.

Valg: Kun klubbleder var på valg. Ingar var eneste kandidat.

Ingar ble enstemmig valgt til Forhjul for et år.

Ingen andre saker meldt inn til møtet.

Eventuelt: Ingen saker ble tatt opp, men om du synes dette årsmøtereferatet var drittkjedelig og lite underholdende så les
Årsmøterefetterpåratet 2010 HER.