Årsmøtereferetterpårat 2007 
Tradisjonen tro ble det avholdt årsmøte i Glade Hjul MC på Norgestreffet.
Da ingen medlemmer offentlig har målt organet sitt antas det at årsmøtet er
klubbens høyeste organ. Årsmøtet fulgte det vanlige opplegget, der uoppmerksomhet
eller manglende tilstedeværelse som normalt får uante konsekvenser.

Saksliste
Sakslista, som i henholdt til de manglende vedtektene ikke forelå, ble selvsagt
ikke fulgt. Glade Hjul MC avviklet årsmøtet i samsvar med innfallsmetoden og 
ifølge den på det aktuelle tidspunkts tilstedeværende kreativitet. I snaut fire plussgrader
og mellom de fjellkalde vindkastene ispedd karkkoppstore snøseige regndråper må det
bemerkes at kreativiteten ikke var like sprudlende som humøret. Benkeforslag forekom
ikke da vi stort sett satt på stoler.

Valg
På vegne av klubben avholdt Arne og Øyvind, godt skjult og i ly bak den store vindskjermen
på Arnes Ekornes-sykkel, i all hemmelighet årsmøtet på vegne av oss uoppmerksomme.
I ettertid er det gjort kjent at det i tillegg til det skjermede årsmøte på lørdag, fredag kveld,
under særdeles kaotiske forhold og i sterk sidevind, ble avholdt en prøveavstemning med flere
urmedlemmer tilstede.
Den vindfulle prøveavstemningen og det secretøse årsmøtet førte til at Tor Anton ble beæret med
det krevende vervet som forhjul, et travelt verv i en ellers hektisk hverdag, i det kommende året.

Referat
Referent for møtet ble valgt i etterkant. Det forventes at Inge, som verken var oppmerksom eller
aktivt deltakende i det skjulte årsmøtet, finner på et eller annet i denne forbindelse, muligens på dialekt
med ettersleng, bakhjulslipp med innlagt kontrasladd og framhjulsløft uten gearskift.
Om referatet uteblir anses dette som helt normalt og i tråd med manglende vedtekter. Dermed kan det
anses som avlevert og godkjent.

Regnskap
Siden kassereren må antas å ha gått i dvale for å pleie eget legeme etter en frostnatt på Sjåk med innlagt
snorkestopp, ble regnskapet for inneværende år  enstemmig godkjent. Da det antas at kassereren likevel
trolig har en eller annen form for kontroll. Vi så ingen tall og kunne dermed fastslå at balansen stemte.

Det var muligens noen promille avvik, men dem inntok vi selv og balansesvikten antas å ha opprinnelse i dette.
Jeg gjør oppmerksom på at ingen av de øvrige klubbmedlemmene er gjort kjent med dette enstemmige årsmøtevedtaket.
Dermed er det også enstemmig. Forhjulet har som kjent en stemme.

Asle, klubbens evige og høyt betrodde kasserer (Glade Hjuls kasserer er aldri på valg da vi vil unngå rot i regnskapet),
har skriftlig bekreftet at han har full kontroll. Eller sagt med hans egne ord: - Jeg sitter med bukta og begge endene.

Nå er han med nystrøket lommetørkle og ny gummi foran klar for nye treff.

Nye medlemmer
Glade Hjul MC kan glede seg over en stadig økende medlemsmasse da noen av medlemmene har økt i omfang
i løpet av vinterdvalen. I tillegg har vi til nå i denne sesongen økt medlemsmassen med tre nye medlemmer.

Bjørn Johnny fra Stordal ble opptatt i vår eminente tohjulsklubb med motor før Norgestreffet på Sjåk. Dessverre
ledet våt vegbane ham inn i et hardt rekkverk ved Langevatn oppom Geiranger på hjemvegen, så han brøt en fot
og havna i snøen. Bjørn Johnny ble operert søndag kveld. Asle har besøkt ham og kan melde om at den beinbrotne
er ved godt mot, men har en tre måneders sjukmelding og noe krykkegang  foran seg. Vi ønsker ham god bedring
og lykke til med beinet.

Lars fra Hornindal ble medlem i løpet av treffet på Sjåk. Det samme gjorde Karl Ivar fra lottobygda Verdal.
Vi ønsker dem begge velkommen i vårt eksklusive kubikklaug.

Glade Hjul MC er nå 1.571 km lang og 472 km bred. Fra Grua i syd til Skaland i nord og fra Hornindal i vest
til Trysil i øst. I klubbens vide og lange nedslagsfelt befinner det seg 38 edsvorne og harbaldne kvinner og menn
i mc-dress med rett til å bære vårt eminente klubbmerke på ryggen.

Merker og flagg
Tiltak er allerede iverksatt for å skaffe til veie flere klubbflagg. Asle har bestilt flagg til klubbens perifere "distrikts avdelinger".
Den flittige kassereren  melder for øvrig om at et nytt opplag av våre attraktive byttemerker allerede er på veg.

Vi satser for øvrig sterk på flere samlinger i løpet av sesongen. Har du planer om å dra på konkrete treff meld fra til andre
gladehjulere.
Bruk gjerne nettsida vår til dette. Vi skal gjøre et forsøk på å få til et eller annet system som kan fange opp slike meldinger.
Inntil videre kan Gjesteboka på nettsiden benyttes.

Årsmøtet anses med denne skrivelsens offentliggjørelse som punktert og satt i garasjen.
Neste årsmøte beregnes avholdt under Norgestreffet i Vesterålen i begynnelsen av juli 2008.

Ha en aldeles fortreffelig mc-sesong. La motoren dure og hjula rulle.
Husk: Rullende hjul er Glade Hjul.


En glad hjulsommer til dere alle!
Tor Anton
Forhjul/webmaster