Vil du ha egen gladehjulmc.no epostadresse?

Vi er nå oppe å går igjen på nett. Alle klebbmedlemmer som ønsker seg egen gladehjulmc.no
epostadresse kan nå få dette. De som tidligere hadde slik adresse må melde inn ønsket på nytt
da alt gikk tapt i forbindelse med nedleggelsen av vår tidligere webhost.

Du bestemmer første del av adressen selv med unntak av at bokstavene æ, ø og å ikke kan benyttes.
Adressen vil da bli slik:   ønsket navn@gladehjulmc.no . For eksempel honda@gladehjulmc.no eller
arne@gladehjulmc.no
.

Alle eposter som sendes til din gladehjulmc.no-adresse vil bli videresendt til de adresser du ønsker
å motta dem på. Ingen av mailene lagres eller er synlige på vår server. Epostene omadresseres automatisk
og videresendes uten lagring.

Ønsker du egen adresse send en epost til webmaster med ønsket navn og adresser posten skal videresendes til
og dette blir ordnet.