Medlemskontingent 2010


Vår eminente og evigvalgte kasserer må få fylt opp klubbkassa med
kontingentkroner. Han ber derfor om at alle gladehjulere snarest yterden årlige skjerv til klubbkassa.

 

 

 

 


 

Tid for årskontingent

 

Finanskrisen har ikke nådd Glade Hjul Mcs dype hvelv ennå, men den kan gjøre det. Vår eminente kasserer er i ferd med å våkne opp av vinterdvalen. Med det følger også den årlige anmodningen om å øke antallet kroner på klubbkontoen. det er tid for årskontingent. Grunnet den økonomiske verdenssituasjonen og fallet i aksjekurser verden over, i tillegg til noen vedderstyggelige innkjøp i tidligere tider, er årets kontingent gitt et  av Framhjulet velsinget lite påslag etter innstendige anmodninger fra vår egen Onkel Skrue og bingevokter.
Årets kontingent er fastsatt til kroner 300,-. Beløpet dekker NMCU medlemskapet - og årskontingenten til vår eminente klubb. Vår grålige bingevokter ønsker beløpet satt inn på den alltid avstemte klubbkonto nummer 3902 30 12263.
Foreløpig har vår eminente kassereren ikke kommet med trusler om inkasso eller andre drastiske tiltak, men vær føre var og fyll opp den
slunkne kassa snarest.
Husk å merke innbetalingen med navn. Glade Hjul MC operer som kjent ikke med medlemsnummer da vi likevel har full oversikt over den rullende hop.

 

 

Glade Hjul MC med egen TV-produksjon

I mangel på fornuftige tiltak og med særdeles liten lyst til husarbeid har webansvarlig etter eget forgodtbefinnende og uten Forhjulets viten og godkjennelse produsert en testsending. Les mer >>

 

 

Husk å sende inn !

Sesongen er veldig på hell. Nå er tiden moden for å sende inn stemplingsheftet for Treffkonkurransen 2008 til NMCU. Alle som har ført opp treff i skjemaet oppfordres til å sende det inn. Hver eneste lille kilometer teller for klubben.

Bilder fra Norgestreffet 2008

Vår treffturnerende fotograf Asle har sendt inn bilder fra Norgestreffet 2008.

Trykk på bildet og se albumet.

Har en bønn på tampen av sesongen

Glade Hjuls eneste evigunge og impulsive medlem med rett til å bære prestekrage for filtrering av spontane utsagn har en bønn til klubbens medlemmer.
< Les mer >

                                                                                                                                                                        BØNN: - Ta eder i vare! La ikke jernet stå for lenge, 
                                                                                    oppfordrer vår predikant med filtrerende krage

 

Invitasjon til Høsttreffet 2008

Vi har fått invitasjon til det 11. Høsttreffet fra Atlantic Riders 
Ingar fra Tigerstaden etterlyser Glde Hjulere som vil på Høstreffet (sjekk og før deg eventuelt inn i Gjesteboka)
<
Se treffplakat >
 

Glade Hjul MC inntar hovedstaden

I etterkant av Årsmøtet 2008 ble to nye medlemmer tatt opp i vår eminente klubb.
<
Les mer>

 

Årsmøtet 2008

Mer enn 1.500 MC-entusiaster var tilstede i Fyresdal da Glade Hjul MC avholdt Årsmøtet 2008. Resultatet av årsmøtet medførte drastiske endringer i klubben.
<
Les mer>
 

Trollrally 2008

Fotoalbumet etter Trollrally 2008
finner du HER
   

Nye fotoalbum er lagt inn under Andre treff

Den gamle førstesiden finner du HER

Mer enn 2.000 MC-ekvipasjer
omkranset Glade Hjul MCs
årsmøte 2009. Nå har tastaturet
løpt i fri dressur og
årsmøterefetterpåratet 2009
svever uhemmet i cyperspace.

Les mer>>

Årsmøterefetterpårat 2009