Vedtekter for Glade Hjul MC
(Vedtatt av Årsmøtet 2008)


§1
    ..... og ellers kan man gjøre som man vil.