Medlemskontingent 2010


Vår eminente og evigvalgte kasserer må få fylt opp klubbkassa med
kontingentkroner. Han ber derfor om at alle gladehjulere snarest yter
den årlige skjerv til klubbkassa.
 
300,- kroner dekker NMCU- og årskontingenten. De som bare skal betale
klubbkontingent må punge ut med 50,- kroner.
Beløpet bes snarest 
satt inn på den alltid avstemte klubbkonto nummer 3902 30 12263.

Foreløpig har vår eminente kassereren ikke kommet med trusler om 
inkasso eller andre drastiske tiltak, men vær føre var og fyll opp den
slunkne kassa snarest.
Husk å merke innbetalingen med navn. Glade Hjul MC operer som
kjent ikke med medlemsnummer da vi foretrekker andre nummer.

Med rullende hilsen 
eders plutselig hardt arbeidende medlem i cyberspace
Tor Anton